top of page
DUGNADS AVTALE
A7307228.jpg

Vi setter stor pris på alle dere som stiller opp på dugnad for at vi kan realisere Liverpoolfestivalen på Gjøvik. Uten dere er det ikke mulig å lage festival. Så tusen takk! Samtidig er det også nødvendig med en rettesnor og noen regler, slik at vi sikrer at både du og vi er enige om hvordan vi skal gjennomføre festivalen til det beste for alle de som kommer dit. Husk at du er vårt viktigste ansikt utad og når folk skal bedømme opplevelsen så betyr det du gjorde svært mye!

Vårt ansvar:

 • Liverpoolfestivalen forplikter seg til å betale det som blir avtalt for jobben som utføres under festivalen.. 

 • Liverpoolfestivalen er forpliktet til å gi deg all nødvendig info om når og hvor du skal møte opp, samt om arbeidet du skal utføre.

 • Liverpoolfestivalen sørger for mat med drikke de dagene du jobber. Husk drikkeflaske til å bruke under vakten.

 • Liverpoolfestivalen skal legge til rette for  et godt arbeidsmiljø.  

 

Ditt ansvar:

 • På dugnad skal du ikke under noen omstendigheter innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler under arbeidsøktene.

 • På dugnad bruker du utdelt t-skjorte på jobb, og ikke som publikummer på festivalen. Da kan du ta på deg Liverpooldrakten.

 • På dugnad for Liverpoolfestivalen er du representant for festivalen også utenom dine avtalte skift. Du forplikter deg dermed til å melde fra til nærmeste vakt dersom du observerer avvik.  Dette innebærer eksempelvis mindreårige med alkohol, overstadig berusede personer eller situasjoner som innebærer potensielle skader.

 • På dugnad forventer Liverpoolfestivalen at du bidrar med på å skape et godt arbeidsmiljø på festivalen og utfører oppgavene du er satt til.

 • På dugnad er du forpliktet til å møte presis til arbeidsøktene.

 • På dugnad skal du ikke gi uttalelser til pressen på vegne av festivalen.

 • På dugnad er du forpliktet til å gi beskjed ved sykdom til bemanningsansvarlig snarest mulig. 

 • Dersom du blir syk eller av en eller annen grunn ikke kan møte, kan du gjerne finne en erstatter for deg, og gi beskjed til bemanningsansvarlig umiddelbart.

 • Dugnadsjobben blir lønnet etter forhåndsavtalt sats.

bottom of page